La fontaneria és l’ activitat relacionada amb la instal·lació i el manteniment de les xarxes de canonades pel subministrament d’aigua potable i l’evacuació d’aigües residuals així com les instal·lacions de calefacció en edificacions i altres construccions.

Aquest curs consistirà d’una part teòrica i una part pràctica relacionada amb aquesta temàtica en un nivell de coneixement bàsic així com en les habilitats i competències laborals.

La formació et permetrà tenir un coneixement bàsic i una primera aproximació sobre muntar, mantenir i reparar instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes d’automatisme en vivendes i edificis comercials, oficines i industrials (components d’il·luminació, sensors, interruptors..).

Aquest curs consistirà d’una part teòrica i una part pràctica relacionada amb aquesta temàtica així com en les habilitats i competències laborals.

Els/les pintors/ores són professionals especialitzats en la preparació, el tractament i el revestiment de superfícies de revestiment continu o elements diversos amb pintura i altres productes afins, amb el doble objectiu d’assegurar la seva protecció i de garantir el seu embelliment, a partir de l’aplicació de sistemes, tècniques i productes diversos, tant en obres de nova construcció com en la rehabilitació, reforma o manteniment d’edificis construïts.

Aquest curs consistirà d’una part teòrica i una part pràctica de nivell bàsic relacionada amb aquesta temàtica així com en les habilitats i competències laborals.

La formació consistirà d’una primera aproximació a les energies renovables. Conèixer com s’organitza el muntatge, la posada en marxa i el funcionament d’instal·lacions solars fotovoltàiques i subestacions elèctriques.

Aquest curs consistirà d’una part teòrica i una part pràctica de nivell bàsic relacionada amb aquesta temàtica així com en les habilitats i competències laborals.

El/la fuster/a és la persona que, treballa amb la fusta, ja sigui aplicada a la creació d’elements per a la construcció o a l’elaboració de mobiliari.

La seva feina comprèn l’elaboració, muntatge, instal·lació i reparació d’elements de fusta, tant peces individuals (mobiliari) com components fixos o mòbils per a obres (portes, finestres, marcs, etc.). Normalment, el/la fuster/a rep un encàrrec professional i realitza les seves tasques de forma autònoma, des del disseny inicial de la peça o construcció a fabricar fins a deixar les peces preparades per al seu posterior muntatge.

Aquest curs consistirà d’una part teòrica i una part pràctica relacionada amb aquesta temàtica així com en les habilitats i competències laborals.